Jarné čistenie údolia rieky Slatina 2020

OZ Slatinka 4. apríl, 2020, 08:00 - 13:00 Zvolen - o 10,00 na konci priehrady Môťová. Tí, čo prídu MHD alebo pešo - môžete sa pridať ku partii, ktorá odchádza o 9,15 zo zastávky Sekier, Domov dôchodcov Tradičné jarné čistenie naplaveného odpadu popri rieke Slatina v úseku "priehrada Môťová - Slatinka". Pripravené budú vrecia a rukavice. Cieľom bude vyzbierať odpad naplavený vodou do vriec, ktoré necháme na vhodných miestach na neskorší odvoz autom. Odpad chceme triediť min. na plasty, kovy, ostatné. V Slatinke v bývalej škole (dom č. 32) bude pripravené občerstvenie. Spoluorganizátor: Očami prírody. V rámci projektu Európskeho zboru solidarity. https://www.facebook.com/events/901888226892597/