Upracme si okolie školy

Škola Bardejov 3. apríl, 2020, 05:40 - 10:40 škola - SSOŠ Bardejov Poupratovať areál školy a blízke okolie školy. http://www.ssosbj.edupage.org