Vyčisti si svoje okolie

Iné Košice 28. marec, 2020, 09:00 - 13:00 Slovenská 46 pri firme Rotor (veľkosklad piva) skládka sa nachádza pod železničným mostom a v jeho okolí a tak isto pri brehoch rieky Hornád a v blízkom okolí https://admin.trashout.ngo/events/detail/318/